Rýchlostné a hmotnostné indexy

 

RÝCHLOSTNÝ INDEX PNEUMATIKY.

 

 

Symbol rýchlosti pneumatík predstavuje súčasť indexu zaťaženia a je to písmeno, alebo udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže auto niesť záťaž zodpovedajúcu indexu zaťaženia. (Okrem rýchlostí nad 210 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie V, nad 240 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórieW a nad 270 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie Y). Na vozidle môžu byť použité iba pneumatiky tej minimálnej rýchlostnej kategórie, ktorá je vyznačená v dokladoch  k vozidlu.

 

Pozrite si, prosím, nasledujúcu tabuľku rôznych rýchlostných indexov a zodpovedajúcich maximálnych rýchlostí:

 

Pneumatiky M&S (zimné) s rýchlostnou kategóriou nižšou, než je pre dané vozidlo stanovené, je možné namontovať. V niektorých krajinách platí povinnosť nalepiť do výhľadu vodiča nálepku udávajúcu maximálnu rýchlosť pneumatiky. Pri používaní týchto pneumatík nesmie byť táto rýchlosť prekročená.

 

 

Tabuľka rýchlostných indexov

Index A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J
km/h 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100
Index K L M N P Q R S T H V W Y ZR
km/h 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 nad 240HMOTNOSTNÝ INDEX PNEUMATIKY.

 Index nosnosti pneumatiky ( hmotnostný index ) ( Li ) udáva maximálnu záťaž na jednu pneumatiku. U osobného automobilu ide cca o 20-30% váhy vozidla.
U každého automobilu je hmotnostný index pneumatiky predpísaný vo veľkom technickom preukaze vozidla u konkrétneho rozmeru pneumatiky ( napr. 195/65 R15 91 H ). Nižší hmotnostný index pneumatiky ako je predpísaný nieje možné na vozidle použiť. Vyšší hmotnostný index je na vozidle prípustný.
 

  

Tabuľka záťažových indexov

Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg
50 190 72 355 94 670 116 1250 138 2360 160 4500
51 195 73 365 95 690 117 1285 139 2430 161 4625
52 200 74 375 96 710 118 1320 140 2500 162 4750
53 206 75 387 97 730 119 1360 141 2575 163 4875
54 212 76 400 98 750 120 1400 142 2650 164 5000
55 218 77 412 99 775 121 1450 143 2725 165 5150
56 224 78 425 100 800 122 1500 144 2800 166 5300
57 230 79 437 101 825 123 1550 145 2900 167 5450
58 236 80 450 102 850 124 1600 146 3000 168 5600
59 243 81 462 103 875 125 1650 147 3075 169 5800
60 250 82 475 104 900 126 1700 148 3150 170 6000
61 257 83 487 105 925 127 1750 149 3250 171 6150
62 265 84 500 106 950 128 1800 150 3350 172 6300
63 272 85 515 107 975 129 1850 151 3450 173 6500
64 280 86 530 108 1000 130 1900 152 3550 174 6700
65 290 87 545 109 1030 131 1950 153 3650 175 6900
66 300 88 560 110 1060 132 2000 154 3750 176 7100
67 307 89 580 111 1090 133 2060 155 3875 177 7300
68 315 90 600 112 1120 134 2120 156 4000 178 7500
69 325 91 615 113 1150 135 2180 157 4125 179 7750
70 335 92 630 114 1180 136 2240 158 4250    
71 345 93 650 115 1215 137 2300 159 4375    

 

 

top